Anne Cambier

Anne zet zich in voor menselijke vraagstukken binnen organisaties, waarbij de ontwikkeling van vaardigheden, motivatie en leiderschap haar focus is. In de loop van haar carrière heeft Anne meerdere functies bekleed in tal van sectoren met een hoog technologisch gehalte: corporate coaching, operationele en leidinggevende functies, bestuursfuncties. Anne heeft aldus een ruime ervaring opgedaan met menselijke aangelegenheden in het bedrijfsleven, het verenigingsleven en de ondernemingswereld, in diverse sectoren waar technologie en menselijk kapitaal van cruciaal belang zijn voor ontwikkeling en groei. Anne heeft een diploma burgerlijk ingenieur, aangevuld met een MBA. In de loop van haar carrière is zij opgeleid op vele gebieden die verband houden met technologie en menselijke aangelegenheden in het bedrijfsleven.