Privacybeleid.

Update: 20 oktober 2023

Privacyverklaring

1. Algemeen

De Evoluno website, gehost op www.evoluno.com (hierna de "Site ").

En de iOS/Android mobiele Platform en webversie (hierna gezamenlijk "Platform") Evoluno zijn een initiatief van:

Evoluno SRL

Arnaud Fraiteurlaan 15/23 

1050 Elsene

Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE0758.358.272

E-mail: hello@evoluno.com

(hierna "Evoluno" of de "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd).

Evoluno verwerkt bepaalde persoonsgegevens van elke persoon die onze Site bezoekt (hierna de "Bezoeker "), van elke persoon die ons Platform gebruikt (hierna de "Gebruiker ") en van elke persoon die met ons een contract sluit voor onze diensten (hierna de "Klant "). 

Naar Bezoeker, Gebruiker en Klant wordt in deze privacyverklaring ook gezamenlijk verwezen met “u/uw”.

Wanneer Evoluno uw persoonsgegevens verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen van toepassing. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring wil Evoluno u op een transparante manier informeren over de manier waarop Evoluno persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer Evoluno optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke). Met andere woorden wanneer Evoluno beslist “waarom” en “hoe” persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en hoe worden deze gebruikt?

2.1. Gegevensverwerking Bezoekers van de Site

Evoluno kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken van u als Bezoeker:

 1. Browsegegevens van bezoekers (technische gegevens)
 • IP-adres ;
 • geografische locatie ;
 • browsertype en -versie ;
 • besturingssysteem ;
 • verwijzingsbron;
 • duur van uw bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden, evenals informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.

De bron van deze gegevens is het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

Verwerkingsdoeleinde: De niet-noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van de Site.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming, verkregen via onze cookiebanner op de Site.

(Naast niet noodzakelijke cookies gebruikt Evoluno ook noodzakelijke cookies die worden verwerkt voor het technisch goed functioneren van de Site.)

Bewaartermijn: Zie www.evoluno.com/cookie-statement

 1. Communicatiegegevens van Bezoekers
 • Voornaam en achternaam ;
 • E-mailadres ;
 • Bedrijfsnaam ;
 • Telefoonnummer ;
 • inhoud van de communicatie/het bericht.

Verwerkingsdoeleinde: De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om met u contact te kunnen opnemen indien nodig, om te kunnen reageren op uw verzoeken, vragen of opmerkingen aan Evoluno gericht (bv. wanneer u contact met Evoluno opneemt via het contactformulier of livechat op de Site, de telefoon of via e-mail).

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt.

Rechtsgrond: Ons legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen indien nodig.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bewaard totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie.

 1. Nieuwsbrief gegevens (direct marketing) wanneer een Bezoeker zich inschrijft
 • E-mail adres

Verwerkingsdoeleinde: De nieuwsbrief gegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven of promoties van Evoluno te verzenden, waarvoor u toestemming heeft gegeven via de Site. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven,

De bron is de informatie die je verstrekt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag: Uw toestemming.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

2.2. Gegevensverwerking Gebruikers van het Platform

 1.   Gegevens betreffende uw account als Gebruiker van het Platform
 • Bedrijfscode ;
 • voornaam ;
 • inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • e-mailadres.

Verwerkingsdoeleinde: De accountgegevens worden verwerkt om uw toegang tot, het gebruik van het Platform en uw accountbeheer mogelijk te maken. Dit is inclusief registratie van Gebruikers, authenticatie en profielbeheer. Dit is nodig om individuen in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de functies en diensten van het mentale gezondheidsplatform

De bron van de accountgegevens is de informatie die u opgeeft bij de creatie van uw account.

Rechtsgrond: 

De uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons de Gebruiksvoorwaarden of, op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Bewaartermijn: Gebruikers kunnen hun accountgegevens zelf verwijderen via de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte (door hun account te verwijderen). Als de Gebruiker 3 jaar inactief blijft, zal Evoluno de accountgegevens automatisch verwijderen.

 1.   Gegevens betreffende uw interacties als Gebruiker van het Platform
 • mentaal welzijn/gemoedstoestand ;
 • lichamelijke gezondheid ;
 • gebruikersgegevens, zoals vragenlijsten, gevolgde cursussen, voltooide oefeningen en uitgevoerde zelfbeoordelingen

Verwerkingsdoeleinde: De interactiegegevens worden verwerkt om mentale gezondheidsbehandeling en therapiediensten aan individuen te bieden. Dit omvat het analyseren van gebruikersinvoer, het monitoren van de voortgang en het leveren van gepersonaliseerde aanbevelingen, en interventies op basis van de verstrekte informatie door de gebruiker. Het Platform maakt het ook mogelijk voor gebruikers om te worden gekoppeld aan een therapeut op basis van hun behoeften en voorkeuren (hiervoor wordt een aparte toestemming gevraagd. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.) Daarnaast worden bepaalde geaggregeerde data (analyse) gedeeld met de Klant. Zie voor info hoofdstuk 5.

De bron van de interactiegegevens is de informatie die u opgeeft bij het invullen van vragenlijsten, wanneer u een bepaalde cursus volgt, oefeningen verricht en zelf evaluaties invult.

Rechtsgrond: 

De uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons de Gebruiksvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden en uw toestemming. Dit zijn persoonsgegevens waaruit de gezondheid van een persoon kan worden afgeleid en dus vallen onder de bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Derhalve doen wij, conform de GDPR, beroep op twee rechtsgronden.

Bewaartermijn: Gebruikers kunnen hun interactiegegevens zelf verwijderen via de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte (door hun account te verwijderen). Indien de Gebruiker gedurende 3 jaar inactief blijft, zal de Evoluno automatisch de accountgegevens verwijderen.

 1. Communicatiegegevens gebruiker
 • Voornaam en achternaam ;
 • E-mailadres ;
 • inhoud van de communicatie/het bericht.

Verwerkingsdoeleinde: De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om met de Gebruikers contact te kunnen opnemen indien nodig, om te kunnen reageren op Gebruikers verzoeken, vragen of opmerkingen aan Evoluno gericht m.b.t. hun account en het Platform (bv. wanneer Gebruikers contact met Evoluno opneemt via de telefoon of via e-mail).

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt.

Rechtsgrond: Ons legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen indien nodig.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bewaard totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie.

2.3 Verwerking van Evoluno klantgegevens

 1. Administratieve gegevens van klanten
 • Voornaam en achternaam van de contactpersoon van de Klant ;
 • Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, btw-nummer, adres, e-mailadres;
 • transactiegegevens: betalingsmethode, kaartgegevens, aankoopgegevens en uitgevoerde transacties.

Doel van de verwerking: De administratieve gegevens van klanten worden verwerkt voor de levering van de bij Evoluno afgenomen diensten, voor de facturatie van deze afgenomen diensten en voor een goed administratief beheer van klanten.

De bron van de gegevens is de informatie die u ons als klant verstrekt wanneer u gebruik maakt van de diensten van Evoluno.

Rechtsgrondslag: De uitvoering van een contract tussen u als klant en ons of, op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijk contract te sluiten. 

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het contract. Na beëindiging van het contract worden transactiegegevens zeven jaar bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting (fiscale verplichting).

 1.  Direct marketinggegevens voor bestaande klanten
 • Voornaam en achternaam van de contactpersoon van de Klant ;
 • Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, btw-nummer, adres, e-mailadres;

Doel van de verwerking: De gegevens worden verwerkt om u te informeren over soortgelijke diensten van Evoluno die u als Klant heeft afgenomen of over bepaalde acties of promoties daarvan.

De bron bestaat uit de informatie die u aan ons hebt verstrekt na gebruik te hebben gemaakt van onze diensten.

Rechtsgrondslag: Ons gerechtvaardigd belang, zodat Evoluno u op de hoogte kan houden van soortgelijke Evoluno diensten waarvoor u Evoluno al heeft gebruikt, of om u te informeren over bepaalde acties of promoties van Evoluno.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

2.3 Gegevensverwerking voor statistische analyse en onderzoeksdoeleinden

 • Activiteiten op het platform: gevolgde sessies, oefeningen, enz.
 • Resultaten van zelfevaluaties en enquêtes

Doel van de verwerking: Het platform kan geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens verwerken voor statistische analyse en onderzoeksdoeleinden. Dit kan helpen om de effectiviteit van de diensten van het platform te verbeteren, het gedrag en de voorkeuren van gebruikers te begrijpen en onderzoek naar geestelijke gezondheid te bevorderen. Er moet voor worden gezorgd dat alle gegevens die voor onderzoek worden gebruikt goed worden geanonimiseerd en dat personen niet uit de resultaten kunnen worden geïdentificeerd. 

Bron: gegevens op onze servers

Rechtsgrondslag: Toestemming werd gegeven op het moment van registratie

Houdbaarheid: 3 jaar

3. Toestemming

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje met de verklaring van vertrouwelijkheid in de hypertextlink aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op het Platform. Zonder uw toestemming kunt u niet communiceren op het Platform.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Het intrekken van toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van eerder gegeven toestemming niet in gevaar.

4. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Evoluno sluit soms een contract met dergelijke partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Evoluno doet een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering.  

In voorkomend geval verbindt Evoluno zich ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt voor de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Evoluno sluit met de verwerker een schriftelijke overeenkomst om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van Evoluno.

Evoluno doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:  

- De bedrijven die we hebben ingehuurd voor marketingdoeleinden;

- De bedrijven die we hebben ingehuurd voor technische ICT-ondersteuning en hosting;

- Bedrijven die we hebben ingehuurd voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem) ;

- Bedrijven die door ons worden ingehuurd voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de Site);

- De bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analysedoeleinden ;

5. Verstrekken van gegevens aan derden

Evoluno zal uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

Ten eerste, kan Evoluno in sommige omstandigheden wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Ten tweede worden uw persoonsgegevens gedeeld met therapeuten, zoals psychologen op basis van uw behoeften en voorkeuren. Voor het verzenden van uw persoonsgegevens zoals uw naam, achternaam en e-mailadres vragen wij een aparte toestemming. De therapeut die de gegevens zal ontvangen is een aparte verwerkingsverantwoordelijke. Derhalve adviseren wij de privacy verklaring van desbetreffende therapeuten te raadplegen voor informatie omtrent hun gegeven verwerkingsprocessen.

Ten derden delen wij uw persoonsgegevens met onze Klanten, die de werkgevers van de Gebruikers zijn. Contractueel zijn we verplicht om geaggregeerde analyses met uw werkgever te delen. De gedeelde rapporten bevatten aggregeerde gegevens van minstens 5 Gebruikers. Dit betekent dat het rapport geen directe identificeerbare persoonlijke gegevens van Gebruikers bevat, maar alleen gemiddelde scores/statistieken weergeeft van de organisatie of een bepaalde afdeling van de organisatie. Statistieken worden alleen weergegeven als er voldoende datapunten zijn samengevoegd. De rechtsgrond voor deze activiteit is op basis van de overeenkomst die we met u en de klant hebben gesloten (algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden) en met uw toestemming. In dit geval is de Klant een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke. We raden u aan om de privacyverklaring van de klant te raadplegen voor verdere informatie.

6. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat wij extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

Indien er geen adequaatheidsbesluit beschikbaar is, zullen wij specifieke contracten met externe derden gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

7. Privacy contactpersoon

De volgende persoon is de privacy contactpersoon binnen Evoluno: Alexandre Vandermeersch

De Privacy contact persoon kan als volgt worden gecontacteerd: alexandre.vandermeersch@evoluno.com.

8. Uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door een bericht te sturen per e-mail naar het volgende adres: hello@evoluno.com, of een brief per post naar het volgende adres: Evoluno / Silversquare Delta, Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel.

Evoluno zal op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streeft Evoluno ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop Evoluno uw verzoek ontvangt. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

a. Recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of Evoluno al dan niet uw persoonsgegevens mag verwerken en, indien wij dat doen, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat details over het doel van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad, verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

b. Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

c. Recht op wissen

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te laten verwijderen. Deze omstandigheden omvatten: 

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; 
 • u uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming intrekt; 
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (RGPD); 
 • de verwerking is bedoeld voor direct-marketingdoeleinden;
 • persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt ;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het geval van een rechtstreeks aanbod van diensten aan een kind en de verwerking is gebaseerd op toestemming.
 • persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn met name van toepassing wanneer verwerking noodzakelijk is: 

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie ; 
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 • de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen ;
 • archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

d. Recht om verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.  

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op :

(a) toestemming ;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst aangaat; of

(c) deze verwerking automatisch wordt uitgevoerd, 

u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. 

Dit recht is echter niet van toepassing als het de rechten en vrijheden van anderen zou schenden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evoluno om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door Evoluno of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zal Evoluno de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij Evoluno kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evoluno voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden). Als u bezwaar maakt, zal Evoluno stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

g. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Evoluno bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Data Protection Authority (DPA). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Klik op deze link voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten.

Contactgegevens APD :

Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)

Pressestraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.autoriteprotectiondonnees.be

h. Recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Evoluno toestemming is, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping.

9. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking (Evoluno) legt organisatorische en technische maatregelen ten uitvoer om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de kosten van uitvoering met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (Evoluno) gebruikt encryptietechnologieën die aan de industrienormen voldoen bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Evoluno behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied of indien Evoluno wijzigingen aanbrengt die gevolgen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt daarom verzocht de privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden gepubliceerd.

11. Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kan u contact opnemen met Evoluno via het volgende adres: hello@evoluno.com.